Mobilni Telefoni

 

 

U pionirskoj fazi mobilne telefonije 1921-1945 dominirale su vojna i policijska primena. Najveća teškoća bila je izgradnja predajnika koji može da funkcioniše pod ograničenjima karakterističnim za auto u pokretu. U to vreme je mobilni telefon bio znatno većih dimenzija i trošio je mnogo energije, pa se jedino mogao smestiti u automobil, dok je džepni mobilni telefon (danas se, praktično, samo takvi i koriste) bio nezamisliv. Glavni tehnološki proboj u ovoj oblasti je uvođenje frekvenckijske modulacije (FM) 1935. godine. Prvi funkcionalni mobilni sistem instaliran je za potrebepolicije u Americi oko 1928 godine Mada je bio jednosmeran, tj. prenos govora je bio moguć samo od centrale ka telefonu (Calling all cars, poznata je fraza iz policijskih filmova iz tog perioda), znatno je podigao efikasnost policije. Edvin Armstrong  je 1935 pronašao FM i izazvao pravu revoluciju u radio-industriji, naročito u radio-difuznim sistemima. Posle toga, FM je ubrzo uveden i u mobilne komunikacije. Mobilni radio-sistemi na bazi FM-a su do 1940. potpuno potisnuli prethodnu generaciju s amplitudskom modulacijom (AM). Drugi svjetski rat imao je presudan uticaj na razvoj industrijskih potencijala za masovnu proizvodnju FM radio-uredjaja. Veličina, cena i pouzdanost uredjaja osetno su popravljeni i od 1946 otvorili su vrata komercijalnoj fazi mobilne telefonije. Medju osnovnim karakteristikama svakog telekomunikacionog kanala koji koristi radio-prenos su “centralna frekvencija” i “sirina kanala” (sirina frekvencijskog opsega). Kada na skali svog radio-prijemnika birate zeljenu stanicu, vi zapravo birate odredkenu centralnu frekvenciju. Sirina kanala je, uprošćeno govoreći, razmak između frekvencija na kojima rade pojedine stanice.

Dalji razvoj mobilne telefonije obeležile su dve revolucionarne ideje: celularna struktura mobilne telefonske mreže i uvođenje digitalnog prenosa. Celularna, tj. celijska struktura mobilnih mreza, podrazumeva deljenje teritorije koju mreza pokriva na izvestan broj manjih delova (eng. cell,kao i naziv cell phone). U svakoj celiji postoji radio uredjaj koji komunicira sa mobilnim telefonima koji se u zadatom trenutku nalaze na teritoriji te celije. Taj uredjaj se obično naziva bazna stanica a za izumitelja mobilnih telefona koje mi danas poznajemo je zasluzan americki inzenjer Martin Cooper

Neke slike mobilnih telefona

 

  "Enovine.net" ne odgovaraju za sadrzaj pojedinacnih stranica.

Zanimljivosti