HTML ( engl. HyperText Markup Language, jezik za označavanje hiperteksta) je opisni jezik specijalno namenjen opisu veb stranica.
Pomoću njega se jednostavno mogu odvojiti elementi kao što su naslovi, paragrafi, citati i slično.
CSS (engl. Cascading Style Sheets) je jezik formatiranja pomoću kog se definiše izgled elemenata veb-stranice. Prvobitno, HTML je služio da definiše kompletan izgled, strukturu i sadržaj veb-stranice, ali je od verzije 4.0 HTML-a uveden CSS koji bi definisao konkretan izgled, dok je HTML ostao u funkciji definisanja strukture i sadržaja.

Html sekcija je najmlađa među sekcijama. Nastala je početkom 2017. godine i broji veliki broj članova koji su odlučni da nauče vladati Html-om i Css-om.
Ona je takođe dio vršnjačke edukacije. Edukator je učenik četvrtog razreda, Srđan Džombić, koji je već stekao znanja na mnogim različitim poljima informatike i programiranja, bio je dio srednjoškolske prakse i naučio kako da već sada iskoristi svoje znanje.
Članovi ove sekcije takođe bi željeli da krenu njegovim putem i nauče kako da, već sada, sami zarade svoj džeparac. Mnogi novinari su takođe odlučili da budu dio i ove sekcije i tako dobiju novo znanje uz pomoć kojeg će moći biti korak ispred ostalih ali u korak sa vremenom u kojem novinar nije samo autor tekstova već i tvorac i urednik stranice na kojoj se ti tekstovi objavljuju.
Sekcija je nedavno krenula sa radom ali ova stranica je dokaz našeg napretka koji će biti sve veći!

Lekcije
Zadaci

 

Korišćeni tagovi u lekciji

 Lekcija 1Srđan

  1. Dodavanje slike /IMAGE/
  2. Promjena parametara unutar grupe naredbi /DIV/ <STYLE> div {} </STYLE>
  3. Poravnanje zaglavlja teksta /ALIGN HEADINGS/
  4. Horizontalna linija /HORIZONTAL LINE - HR/ atributi

inline/block

 

Lekcije 1 - Source site (.rar)

 

Lekcija 1 - Dodaci

Lekcije 2-Dodaci - Source site lekcije 1- Dodaci (.rar)
Ogi

 
     

Lekcija 2

   
 

Lekcije 2 - Source site (.rar)
Srđan

  1. Eksterni CSS /EXTENAL CSS/ (u CSS fRajlu)
  2. Primjeri / Eksterni CSS /EXTERNAL CSS/

Zadaća2

Trebate uraditi početnu stranu (kao što sam urađena u lekciji) potrebno je samo da ubacite druge slike. Možete koristiti ono što sam u lekciji (imate na Dokument - Source site lekcije 2 (.rar)), a slike trebaju biti na jednu od sljedećih tema:
- muzika, film i likovna umjetnost
- fizika
- biologija
- sport
Potrudite se da nađete dobre slike. Koliko će početna biti lijepa zavisi samo od toga koliko lijepe slike izaberete.
Zadaću trebate donijeti slijedeći čas na pregled na USBu. Radite individualno. Ako neko ima problema ili ne razumije nešto - u komentar riješićemo na času.
Srđan

 

Lekcija 3

webČestitka (.rar)
Srđan
 

Lekcija 3


Primjeri

http://www.znanje.org/abc/tutorials/html5/siteSteps/webcestitka01/

http://www.znanje.org/abc/tutorials/html5/siteSteps/webcestitka02/

http://www.znanje.org/abc/tutorials/html5/siteSteps/webcestitka03

 
 
 

Zadaća4

Na linku možete skinuti zip fajl i stranicu profil.html izmjeniti, treba uraditi sljedeće:
- izmjenite profil tako da stavite vašu profilnu sliku, vaše ime, broj followersa i opis, a da se dizajn ne promjeni
- promjenite raspored grida a da opet ostane vizualno lijepo

Srđan

 

Zadaća5

Odraditi novi raspored slika po svom nahodjenju koristeci bootstrap. Ubacite velicine za sva cetri tipa rezolucije (jos sm i lg).
Neka u svakom redu bude drugaciji raspored.
Slike ne moraju biti iste velicine, jedna moze biti sira druga uza (npr.: tri slike u odnosu 3:5:3).

 

Autor:
Aco StojanoviĆ