Vršnjačka edukacija je planiran i kontinuiran proces u kojem obučene, motivisane osobe vode različite aktivnosti sa svojim vršnjacima. Ovim putem se mladi obrazuju, formiraju stavove te stiču motivaciju i vještine koje će ih osnažiti kako bi zaštitili ne samo svoje zdravlje već i da se odgovorno ponašaju prema sebi i svojoj okolini. Na taj način mladi učestvuju u aktivnostima koje ih se direktno tiču i tako ostvaruju pristup informacijama koje su im potrebne.

Vršnjačka edukacija predstavlja još jednu važnu kariku u novom načinu učenja. Mnogi učenici naše škole već uveliko vladaju različitim programskim jezicima i imaju određeno iskustvu u radu. Većina nas će se složiti da je uvijek lakše kada nam gradivo koje želimo da naučimo objasni naš drug ili neko ko je istih godina kao i mi. Upravo je to cilj vršnjačke edukacije: časovi na kojima djeca uče djecu.

Rezultati su ubrzo bili vidljivi, a sada su i mnogi članovi neke od multimedijalnih sekcija postali vršnjački edukator.

Ovo je odlična prilika i edukatorima da steknu novo iskustvo u nečemu potpuno novom i zanimljivom!

Ovaj i mnogi drugi projekti se nalaze u okviru kampa Pitam da.

Autori: Aleksandra Praštalo
Emilija Đukić

Autori tekstova:

- "Pitam da..." Gorana Đudurović-Praštalo

- "Vršnjačka edukacija..." Željko Grbić i članovi multimedijalne i filozofske sekcije.

- "www.znanje.org..." Željko Grbić i članovi multimedijalne sekcije.

- "abc kviz test..." Željko Grbić i članovi multimedijalne sekcije.

Grafičko rješenje: Luka Radoš III7 2015/16.

Izjave:

Aleksandar Kelečević (Vršnjački edukator i mentor saradnik Muiltimedijalne sekcije i u projektu Kamp mladih programera PITAM DA, 2014-2017. student na Elektrotehničkom fakuletu BL)
Veći dio svog školovanja sam proveo kao vršnjački edukator, bio ja toga svjestan (u okviru kampa Pitam DA) ili ne ("izvini, možes li mi objasniti nešto" ) i smatram da mi je ono što sam iz tog iskustva naučio bila sjajna osnova za sve buduće izazove. Od toga kako upravljati vremenom, svojim riječima, svojim nastupom, svojim znanjem i na kraju svega, kako jednostavno prenijeti to znanje drugima.
Za one koji misle da je ovo zastarjeli princip koji se koristi samo kod nas, kolege sa Harvarda rade istu stvar. (izvor: https://www.gse.harvard.edu/uk/blog/students-teachers)

Teodora Vujasin (Mentor 2014-2017. saradnik Muiltimedijalne sekcije i projektu Kamp mladih programera PITAM DA)
Vršnjačka edukacija je način prenošenja znanja u određenim oblastima, kada su edukator i učenik približnih godina starosti. Obzirom da su približnih godina, smatra se da dijele i zajednička interesovanja i stavove o socijalnoj sredini i aktivnostima u njoj, što je preduslov za slično polazište prilikom razmatranja različitih tema razgovora. Obzirom na to, olakšava se put komunikacije između njih, bez prepreka i nerazumjevanja u razgovoru, što dovodi do lakšeg, bržeg i dugotrajnijeg usvajanja znanja.