BIOGRAFIJA

David Lynch je rođen 20. janura 1946. godine u Montani, SAD.

Rođen je u malom američkom gradu i proveo je djetinjstvo putujući iz države u državu.

Pohađao je različite škole umjetnosti, oženio se i postao direktor Jennifer Chambers Lynch.

Ovo iskustvo i pohađanje škola umjetnosti ga je inspirisalo za Eraserhead (1977), koji je počeo ranih sedamdesetih i završio ga za pet godina.

Režirao je mnogo filmova i imao je mnogo javnih poslova sa Isabellom Rossellini osamdesetih godina.