KOREOGRAFIJE

 

 

 

 

 

 

GLAMO^KE IGRE

"Na polju glamo~kom,

suncem okupani

zaigrali kr{ni momci

i lijepe djevojke."

Nijemo glamo~ko kolo se izvodi bez muzi~ke pratnje. Ritam daju udarci stopala i zveket dukata na no{nji. Djevojke u starom Glamo~u nisu mogle da se udaju dok ne odigraju sedam kilometara glamo~kog kola. Koreografiju za ove igre je osmislio gospodin Mile Milosavljevi}.

 

BUNJEVA^KE IGRE

"Iz lica joj sunce sja{e,

a iz grla mese~ina,

iz njedara zora sjajna,

dvije ruke do dva krila,

kako ne}e{ da je mila."

Bunjeva~ke igre su igre iz okoline Subotice. Odlikuju se no{njama `ivopisnih boja i zve~kama na mu{kim ~izmama koje daju ritam ~itavoj igri. Koreografiju za ove igre je osmislio gospodin Mile Milosavljevi}, a muzi~ki obradio gospodin Marko Popovi}.

 

IGRE IZ BARANJE

"Lahor nji{e oro{ene breza

svud {areno k'o da sunce veze

u daljini muk ti{ine tone

tek ponegde medenice zvone."

[aljivu igru iz Baranje izvodi jedan mu{karac i dvije djevojke. Poseban akcenat igre stavlja se na glumu igra~a. U igri je opisana {aljiva situacija iz `ivota kada se dvije djevojke sva|aju oko momka koji im je gre{kom zakazao sastanak u isto vrijeme. Koreografiju za ove igre je osmislila gospo|ica Gordana Grahovac, a muzi~ki obradio gospodin Aleksandar Are`ina.

 

SRBIJANSKE IGRE

"[umadiju krasi na{ najlep{i grad

dve reke krase lepi Beograd..."

Igre iz okoline Beograda, veselog karaktera koje se igraju u svakoj prilici. Odlikuju ih no{nje koje su djevojke znale da vezu od djetinjstva da bi se bolje udale. Igra je veoma `iva i vesela sa obiljem brzih koraka.

 

PASTIRSKE IGRE

"Zvoni zvonce, pastir tera ovce

tri ~opora kraj Milkinog dvora.

Oj ~obane ukra{}u ti janje,

makar s tobom po{la na vjen~anje."

@ive i temperamentne pastirske igre iz okoline Ni{a i Pirota. Igrali su ih pastiri dok su ~uvali stada na Staroj planini. Igraju ih pastiri i pastirice na svojim saborima. Koreografiju je osmislio gospodin Mile Milosavljevi}, a muzi~ki obradio gospodin Aleksandar Are`ina.

 

MAKEDONSKE IGRE

"Stani mome da zaigra{

da te gledam vesel jas

~im ti ~am~e igriko

pusto oro ubavo."

Makedonske saborske igre iz okoline Skoplja. Igrale su se na saborima. Krase ih predivni nadaleko poznati makedonski naporni ritmovi koje daje bubnjar "Go~". Mu{ke figure su izuzetno te{ke sa velikim brojem skokova i ~u~njeva. Koreografiju je osmislio gospodin Mile Milosavljevi}, a muzi~ki obradio gospodin Aleksandar Are`ina.

 

IGRE IZ VRANJA

"Eh, kako je Vranje nekad lepo bilo,

kako se tu nekad pevalo i pilo,

`ivot se `ivlja{e dok zora ne svane,

Uz pesmu i vino prelepe Ko{tane,

i sa pesmom Vranje stoji jo{ u centru svetu,

i ako Ko{tane nema i nema Mitketa."

Vranjanske igre su sigurno najatraktivnije igre koje izazivaju veliko odu{evljene publike. Posebno zanimljiv dio igre je igra vranjanskih cigana koja je opisana u djelima Bore Stankovi}a.