Maturanti Gimnazije Banja Luka
generacije 1981-85.
Proslava 20 godina mature
(28.05.2005.)