Metal

    Ovo je pravac u muzici koji je za većinu oduvijek bio neka vrsta Taboo teme, kako zbog same muzike tako i zbog izgleda izvođača koji su bili malo "drugačiji". Zanimljiva je činjenica da je ovaj pravac nastao još sredinom šezdesetih godina prošlog vijeka. Postoje mnoga neslaganja oko prave godine nastanka, ali je to zasigurno bilo u sedmoj deceniji dvadesetog vijeka. Zbog velikih mogućnosti i još nedosegnutih granica u Metal muzici se razvilo više pravaca, koji su se, manje ili više, međusobno razlikovali. Tako je došlo i do problema svrstavanja bendova u određeni pravac. Mnogi su sami sebi određivali pravac smišljajući čak i nova imena pravaca, ali su ti pokušaji većinom ostali neuspješni. Oni koji su u tome bili uspješni, postali su poznati širom svijeta predstavljajući uzore nadolazećim generacijama.

Pravci u Metal muzici

  "Enovine.net" ne odgovaraju za sadrzaj pojedinacnih stranica.
Muzika ...

Muzika