Niagara Falls, from Goat Island, circa 1867. (Courtesy Library of Congress)

Svjetski poznati naučnik, Lord Kelvin, posjećuje Westinghouseovu kompaniju u avgustu 1897. U početku protiv naizmjenične struje a, kasnije je preporučivao naizmjeničnu struju umjesto one koju je i on zastupao.