Apparatus for Transmission of Electrical Energy.

blank

N Tesla
Aparat za prenošenje električne energije
No 555,190   Patentirano Maja, 15. 1900.