2. PRIMJERI (urađeni primjeri, riješeni zadaci)             

urađeni primjeri

 

 

riješen zadatak

 

Primjeri po predmetima

hemija_animation_frame2.gif (4927 bytes) Difuzija
bez membrane

sa membranom

dvije veličine

 

horizontalni hitac

sunčev sistem

HEMIJA   BIOLOGIJA  
gif.animacija gif.animacija flash animacija flash animacija

            

Nazad