PLES LATINO
SAMBA

Plesačice: Biljana Divjak i Milana Dojčinović 

     
     

.avi   Ples (bez muzike)            Ples sa muzikom

Snimak i priprema: Aleksandar Tepić i Igor Malinović