Mali INOST 2004. - Okrugli sto

mali_INOST_2004_0023.jpg (21218 bytes) mali_INOST_2004_0019.jpg (15204 bytes) mali_INOST_2004_0010.jpg (27107 bytes) mali_INOST_2004_0024.jpg (29140 bytes)
mali_INOST_2004_0004.jpg (45804 bytes) mali_INOST_2004_0011.jpg (51812 bytes) mali_INOST_2004_0012.jpg (46805 bytes) mali_INOST_2004_0009.jpg (48803 bytes) mali_INOST_2004_0005.jpg (31673 bytes)
mali_INOST_2004_0014.jpg (35180 bytes) mali_INOST_2004_0013.jpg (37975 bytes) mali_INOST_2004_0015.jpg (37333 bytes) mali_INOST_2004_0016.jpg (35793 bytes)

Mali INOST 2004.                     www.enovine.net