Подаци о аутору


Живко Малешевић

 Рођен 1951. године у Вагану. Основну школу завршио у родном месту, гимназију у Гламочу, студије југословенске опште књижевности на Филолошком факултету Универзитета у Београду где је пријавио магистарску тезу о поезији Љубомира Симовића. Бави се књижевном критиком и есејистиком. Редовно објављује прилоге у многим листовима и часописима. Професор Гимназије у Бањој Луци. Члан удружења књижевника Републике Српске и Србије.
ОБЈАВИО: На први поглед (критике из савремене српске књижевности ), Службени гласник РС, Бања Лука, 2002. године Др Душко Бабић, Живко Малешевић: Књижевност за трећи разред средњих школа, Пратенон, Београд, 2004. године
ПРИРЕДИО: Џонатан Свифт, Гуливерова путовања, Завод за издавање уxбеника, Српско Сарајево, 2004. године ( предговор, разговор о делу, речних страних речи и израза, биљешка о писцу) - лектира за седми разред основне школе.
Ранко Павловић: Приповијетке ( избор и поговор ), Изабрана дјела Ранка Павловића, Завод за издавање уxбеника, Српско Сарајево, 2004. године
Ранко Прерадовић: Крити Чари ( избор критика Ранка Прерадовића и критичари о Ранку Прерадовићу са предговором ), Бања Лука, 2004.године
У ШТАМПИ: друга књига критика и књига интервјуа са еминентним српским писцима , критичарима и интелектуалцима.

Моб. тел. +387 65 543 866

.