Живко Малешевић


КЊИЖЕВНОСТ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА

...Двојица врсних познавалаца књижевности, др Душко Бабић (Београд) и Живко Малешевић (Бања Лука), са завидним наставничким искуством, ево, нуде приручник, сасвим оригиналан, разноврстан и подстицајан, како за ученике , тако и за професоре. Разни прегледи књижевности, читанке и интерпретације, ма колико стручно урађене, нису и не могу у потпуности одговорити на савремене захтеве проучавања ове уметности. Зато је Понуђена књига је покушала, али и успела да на нов начин презентује књижевно дело, тако да ученику не сервира све, напротив, садржајно и методички му пружа фундаменталне информације о делу, али на такав начин да га мотивише и смешта у простор интерактивног проучавања књижевности, што је, признаћемо, и основни циљ савремене наставе...
...Дакле, овај приручник је намењен како гимназијалцима филолошког смера, тако и широкој популацији ученика стручних школа. На крају књиге нуде се: појмовник књижевних термина, врло драгоцене белешке о писцима, те исцрпна библиографија, што на свој начин говори о уграђеној озбиљности, стручности и методичкој опремљености аутора овог приручника. Због свега што је речено, али и оног што простор рецензије не дозвољава, предлажем да ова књига уђе међу ученике као драгоцен садржај, који ће, уз већ одобрене уџбенике, бити од велике користи за афирмацију проучавања књижевног дела у свим средњим школама.

др Миљко Шиндић,
редовни професор Филозофског факултета у Бањој Луци


.