(8. септембар) Интервју на Независној Телевизији
  Слике са интервјуа :


Слика 1.

Слика 2.

Слика 3.

Припрема за наступ:
Слика 4.

Слика 5.

...