(8. септембар) Прва прес конференција
  Слике са конференције :


Слика 1.

Слика 2.

...