(12. септембар) Наступ на Српском Радиу
  Слике са наступа :...