(7. септембар)Интервју на Радиотелевизији Републике Српске (РТРС)
  Слике са интервјуа :


Слика 1.

Слика 2.

Слика 3.

...