Dobrovoljni davaoci krvi

enici četvrtog razreda bili su dobrovoljni davaoci krvi 22.10.2004. i 11.3.2005. Na prvom davanju bilo je oko 60 davalaca ali je samo 21 učenik dao krv, a drugi put je broj dobrovoljaca bio oko 50, a 35 ih je dalo krv. Neki od učenika su dali krv i u jesenjem i u proljetnjem terminu. Svi davaoci i škola dobili su posebne zahvalnice od Crvenog krsta Republike Srpske.