Ueđivanje štanda
 


Likovna sekcija uređuje štand, a multimedijalna uz podršku TEOL-a podešava računare.