10 Godina INOST-a - Predstavljanja Gimnazije Banja Luka

Učenici naše škole već 10 godina nastupaju na Sajmu "Mali INOST". Često smo bili nagrađivani ali uvijek zapaženi sa svojim inovatorskim radom.

  Predstavlja: Željko Grbić

http://www.enovine.net/sajam/sajmovi.htm

   
Obrazovni interaktivni sajt Windows XP

Proizovod profesora i učenika Gimnazije Banja Luka. Koristeći višegodišnje iskustvo u nastavi, nove tehnologije, kao i zahtjeve savremenog obrazovanja, napravljen je ovaj sajt koji olakšava učenje, a takođe i rad profesora u nastavi. Moguće je i samo učenje, kao i samostalno vježbanje upotrebe Windowsa XP. Sve aktivnosti imaju animaciju i popis redoslijeda izvođenja te aktivnosti. Sajt se već u upotrebi u nastavi.
Autor: Željko Grbić
Saradnici: Milka Džombić, Duško Milinčić i Eugenija Mihal

  Predstavlja: Željko Grbić
http://www.znanje.org/knjige/computer/windowsxp/v01/
   
Naši sajtovi

Naši sajtovi su obrazovnog karakter koji predstavlju radove mladih, njihove aktinvosti i kreativnost. Znanje.org je skupina obrazovni sajtova nastavnog sadržaja, Enovine.net je sajt koji prati naše vannastavne aktivnosti. Forum vode učenici. Gimnazija.rs.ba je zvanični sajt naše škole.

http://www.znanje.org/
http://www.forum.enovine.net/
http://www.enovine.net/
http://www.gimnazijabl.rs.ba
Predstavlja: Željko Grbić
   

Softverski program "Zdravlje 2008"

Program koji sadrži široku bazu podataka čija je namjena da korisnika obavijesti o trenutnom stanju njegovog zdravlja, te da mu, ako je to moguće, ponudi nutricističko rješenje za njegovo trenutno stanje. Program se sastoji iz tri dijela: upitnika, baze i  baze simptoma. Upitnici omogućavaju korisniku da preispita svoje zdravlje, te da ga poboljša, dok su baze namijenjene istraživanju određenih tjelesnih stanja.

Autor: Igor Ševo

  Predstavlja: Igor Ševo
http://www.enovine.net/reportaze/aktivnosti_mladih/08/Zdravlje/zdravlje.htm
   
Savjet učenika Gimnazije Banja Luka

Savjet učenika Gimnazije (SUG) je glavno učeničko tijelo koje promoviše interese učenika u školi i u zajednici na čijoj se lokaciji škola nalazi, podstiče aktivizam mladih i radi na uspostavljanju što bolje saradnje između učenika i radnika škole. Savjet učenika Gimnazije čine predstavnici svih odjeljenja škole. Po novom Statutu, svako odjeljenje ima po dva predstavnika u Savjetu, a rukovodstvo Savjeta čine predsjednik, 4 potpredsjednika iz I, II, III i IV razreda i sekretar. Odbacili smo stari sistem s jednim predsjednikom i zamjenikom predsjednika, radi što boljeg uključivanja svih razreda u rad Savjeta. Redovni izbori se održavaju 5. maja svake godine.  Glavni cilj rukovodstva je popularizacija Savjeta među učenicima i efektniji rad Savjeta učenika.  Bitan dio programa Savjeta je i unapređenje saradnje između profesora i učenika, zaštita prava učenika, ali i ukazivanje na njihove obaveze. U vezi s tim smo na web-site postavili pravilnik o ocjenjivanju učenika, a učenici sva pitanja mogu prenijeti Savjetu preko predstavnika iz svog razreda.  Volonterizam i uopšte aktivizam mladih su takođe dio programa rada Savjeta učenika Gimnazije, 2007/08. školske godine ćemo nastojati da sve dosadašnje akcije nastavimo i da organizujemo nove školske i vanškolske aktivnosti.   Sjednice Savjeta učenika se održavaju jednom u dvije sedmice i svi učenici koji nisu članovi Savjeta, a koji žele da učestvuju u radu su pozvani da prisustvuju sjednicama.

  Predstavlja: Selena Močević
http://www.enovine.net/savjetucenika/
   
DOME - Dinamika multikulturalne Evrope

Komenijusov projekat „DINAMIKA U MULTIKULTURALNOJ EVROPI“ (Dome) ili „proučavanje predrasuda kroz istoriju, kulturu i identitet“. Počeo je prije 3 godine. Pored naše škole učestvuju i škole iz njemačke, Portugala, Holandije, Švedske i Poljske.   U toku ove tri godine rađeni su razni projekti u vidu anketa, osnovana je i zajednička internet platforma, pravljeni su razni posteri, prezentacije. Pored svega ovoga, naša škola se i dva puta, USPJEŠNO, predstavila na sastancima u u Portugalu i Njemačkoj. Sada se sa novom generacijom Gimnazijalaca priprema materijal za buduća predstavljanja naše škole u svijetu. CILJ projekta je integracija imigranata u sredini u kojoj se nalaze, smanjenje stereotipije i ksenofobije, sticanje pozitivnog iskustva i podsticanje poštovanja razlika, te stvaranje realistične slike o učenicima, školama i zajednicama u drugim zemljama.

  Predstavlja: Selena Močević
http://www.enovine.net/reportaze/aktivnosti_mladih/08/DOME
   
ORFEJ - List banjalučke Gimnazija

Skromnost se u vremenu u kojem živimo baš i ne ubraja u vrline, pa ću je izostaviti i reći da je banjalučka Gimnazija naširoko poznata po svome školskom časopisu. Po uzoru na Orfej nastali su i mnogi školski časopisi u našoj regiji. O njegovoj tradiciji dovoljno govori i to da su i naši roditelji uređivali ovaj časopis. Počeo je kao rezultat literarne sekcije, da bi do danas postao pravi časopis, na samo za Gimnazijlace, nego uopšteno za omladinu. Na stranicama Orfeja mogu se naći tekstovi o aktivnostima unutar, ali i van škole, razni intervjui, zanimljivosti iz naše okoline, ali i svijeta, i kako mi to volimo reći: "stranice za opuštanje". Naš koordinator je profesor Ivan Jevđović. Ono po čemu se sadašnji Orfej razlikuje od prethodnih jeste upravo to što su sada učenici ti koji uređuju ovaj časopis.

  Predstavlja: Selena Močević
http://www.enovine.net/stvaraoci/orfej/
   
Projekat "Aktivan Učenik"

Projekat Aktivan učenik je jedan od projekata koji je realizovan u našoj školi. Projekat 'Aktivan učenik' je nagrađen u okviru takmičenja 'BiH na putu ka evropskim integracijama' koji su organizovali EUFOR i LOT. Projekat se sastoji iz tri dijela a to su:

  1. Učenik - Stvaralac, čiji je cilj bio da predstavi inovativne metode nastave kroz interaktivne časove književnosti.
  2. Učenik - Kreator, u okviru kojeg su učenici koordinatori obučavali ostale učenike kroz rad u radionicama, i ovaj dio projekta je urađen po uzoru na radionice Youth Leadership programa
  3. Učenik - Primjenjivač, čiji su učesnici predstavili sve ove aktivnosti u interaktivnoj formi.

Značaj ovog projekta je što su učenici na osnovu iskustva iz prethodnih projekata, i vlastitog viđenja realnosti napravili novosti u ovom programu.

  Predstavlja: Jovica Kesić
http://www.enovine.net/reportaze/aktivnosti_mladih/aktivanucenik/
   
Inovativna dizajnerska rješenja: www.joxwelldesign.biz

www.joxwelldesign.biz je jedan od sajtova koji podržavaju učešće Gimnazije Banjaluka u većini projekata. Kroz ovaj sajt su predstavljena inovativna dizajnerska rješenja u sferama:

  1. Web Dizajna
  2. Grafičkog dizajna
  3. Dizajna logotipa
  4. Video montaže
  5. Fotografije

Učešče www.joxwelldesign.biz-a omogućava interaktivniji i kvalitetniji nastup Gimnazije, što čini naša predstavljanja jedinstvenim.
Autor: Jovica Kesić

http://www.joxwelldesign.biz/ Predstavlja: Jovica Kesić
   

INTERNATIONAL BACCLERAUTE DIPLOMA PROGAMME (IB DP)

Program za diplomu Međunarodne mature je preduniverzitetski dvogodišnji program predviđen za visoko motivisane učenike od 17  do 19 godina.Nastavni plan i program Međunarodne mature opsežan je dvogodišnji plan koji obuhvata zadnja dva razreda srednje škole.Nastava traje dvije godine po međunarodnom školskom programu i to na engleskom jeziku, a završava se polaganjem ispita u maju mjesecu.IB DP  omogućava učenicima da ispune zahtjeve različitih državnih obrazovnih sistema.Od šk. 2006/07 godine ovaj program na engleskom jeziku uvodi se u Gimnaziji u Banjoj Luci.

IB DP Predstavlja: Dragana Galić
   

CAS

O programu "Međunarodne mature" (IB DP) - učenički pogled

Moje ime je Maja Jovičić, i ja sam učenik I godine IB DP u Banjaluci. Ovaj program sam upisala da bih usmjerila svoje školovanje, i iskoristila mogućnosti koje pruža međunarodno školovanje. Kao i većina mojih prijatelja, planiram da se školujem u inostranstvu, što IB diploma dosta olakšava. Naravno, pomaže i to što naše krajnje ocjene zavise samo od nas i potrebno je sve trajno naučiti, kako bi poslije dvije godine uspjeli položiti ispite.

  Predstavlja: Maja Jovičić