LIKOVNA SEKCIJA

I1 I2 III8 III9
       
III10

III11

Izbor
       

Autori:
učenici Gimnazije Banja Luka
   u saradnji sa profesorima:
   Marić Jasna
   Vidović Slobodan

Web design by:
● Tepić Aleksandar
● Igor Malinović
● Damir Kasipović
● Sonja Egić
● Vedran Đukarić

  "Enovine.net" ne odgovaraju za sadrzaj pojedinacnih stranica.