Predstava: "Čas od kome(n)dije"

Nastup na Sajmu Mali INOST2005