1. Биологија за III или IV разред гимназије
(за III разред гимназије друштвено-језичког смера и за IV разред опште гимназије)
Десето издање, 2002. година
Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
(254-265.стр).

2. Хемија за IV разред гимназије општег и природно-математичког смера
Пето издање, 2000. година
Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
(178-188.стр).

3. Интернет

4. Породични албум (фотографије из породичне архиве)

почетна страна