IZVORI  ZAGAĐENJA

 

        Vrbas je rijeka koja svojim čitavim tokom od izvora do ušća prolazi kroz mnoga veća ili manja naseljena mjesta. Što zbog nepostojanja ekološke svijesti kod ljudi, što zbog nerazvijenosti same države ili nesposobnosti ljudi na vlasti da riješe probleme deponija, pogotovo onih koje se nalaze uz Vrbas, ova rijeka trpi velika zagađenja duž cijelog svog toka. Kad se još uzme u obzir da se ljudi koriste vodom iz Vrbasa za piće, zagađenja kojima je izložen Vrbas predstavljaju pravi ekološki problem. Glavni izvori zagađenja Vrbasa predstavljaju otpadni materijali koji dolaze u Vrbas iz njegovih pritoka (Ugar, Crna Rijeka, Crkvena, Vrbanja...) i kanalizacija. Opštine Kneževo i Mrkonjić Grad nemaju riješen problem deponovanja otpadnog materijala, tako da on na kraju završava u rijeci. Opstina Kneževo je rijesila problem deponovanja tako što otpad gomilaju kraj regionalnog puta kroz kanjon Ugra. Smeće koje se tu gomila spušta se u riječicu Ugrić, koja se stotinjak metara dalje ulijeva u Ugar, i pogodite gdje to na kraju završava. Kanalizacije su takođe veliki izvor zagađenja, pogotovo one u gradu Banjaluci, gdje se u samo 200 metara toka rijeke ulijevaju desetine kanalizacija, medju koje možemo slobodno ubrojiti i rijeku Crkvenu, koja je toliko prljava da je građani smatraju kanalizacijom. Trenutno najveći problem za budućnost Vrbasa predstavlja izgradnja hidrocentrale u kanjonu ove rijeke, koja bi mogla znatno promijeniti ekosistem Vrbasa.

                                                           

                                                           

                                                           

 

 

homepage