TEREN

Teren za igru mora imati oblik pravougaonika;ne sme biti duzi od 120 metara ni kraci od 90;ne moze biti siri od 90 ni uzi od 45 metara.

Mora biti obelezen vidljivim linijama koje su maksimalne sirine 12 cm.Duze-granicne linije su uzduzne-aut linije,a krace poprecne-gol linije.Na svakom uglu igralista nalazi se zastavica na koplju,zaobljenog vrha i najmanje 1,50 m visine od zemlje.Sa obe strane terena mogu se postaviti zastavice prema sredisnjoj liniji,koje su udaljene najmanje 1 metar od uzduzne linije.Srediste terena je obelezeno,a oko znaka je krug poluprecnika 9,15 metara.

golmanov prostor je obelezen linijom koja je 5,50 metara udaljena od gol-linije,a veci pravougaonik koji se proteze 16,50 m od gola i koji je sirok 40,32 m naziva se kazneni prostor.Na odstojanju od 11 metara nalazi se mesto za kazneni udarac(penal).Izvan kaznenog prostora,oko mesta za kazneni udarac upisan je luk precnika 9.15 metara.