Istorijat PEUGEOT-A

              

Peugeot porodica je uspostavila jaku finansijsku osnovu od početka 19 vijeka proizvodeći razne industrijske proizvode.
Kompaniju Peugeot je osnovao Armand Peugeot (1849-1915) 1885 praveći bicikle. 1890, samo 4 godine nakon što su
Carl Benz i Gottlieb Daimler izumili motor za auto, Armand je proizveo svoje prvo motorno vozilo na 4 točka koje se
 baziralo na četvorociklu.Vozilo je bilo pokretano pomoću Daimler-ovog motora. Još nekoliko modela je bilo proizvedeno pre
 osnivanja "Društva Automobila Peugeot" 1895 godine.Danas kad se govori o kompaniji spominje se samo "Peugeot".

Sledeće godine Peugeot je napravio sopstveni motor. Narednih godina kompanija je pratila industrijski razvoj i ugrađivala nove
izume u svoje automobile.Tako su ugrađivane gume sa pneumatikom (Michelin), zatim volan je sa prenosnim mehanizmom bio povezan
pomoću univerzalnog spoja umjesto lancem. 
Još jedan začuđujući dizajn je Grand Prix auto iz 1912 koji je koristio hemisferične
komore za sagorjevanje sa unakrsnim kretanjem glave i sa 4 ventila po cilindru i bregastom osovinom.
Ovo i danas zvuči komplikovano.


Jedan od prvih motora sa unutrašnjim sagorjevanjem

Ipak u narednim decenijama Peugeot nije proizvodio modernija auta.Iako bez automobila kao što su Beetle, Mini, 2CV,
Peugeot je ipak polagano rastao.Tako je za samo 7 godina od 1922 do 1929 proizve
deno 140 000 komada.
1929 je predstavljen model Peugeot 201, prvi automobil koji je bio numerisan na taj način sa tri cifre i nulom u sredini.
Ovo je postala oznaka Peugeota a koristi se i danas.

Posle drugog svjetskog rata rast Peugeot-a se nastavio. 1965 kompanija je doživjela ogroman rast postajući Peugeot S.A.
 PSA (
Peugeot Société Anonyme),kompanija koja je kontrolisala sve druge firme na ovom polju. PSA je iskoristila
 bankrot Citroen-a 1976  da bi je preuzela i došla na vrh. Takođe je preuzela i evropski ogran
ak Chrysler-a 1978.

Danas to je jedna od najjačih svjetskih kompanija automobila. Njeni modeli se mogu naći u svim državama svijeta.
Traba naglasiti da svi novi modeli u potpunosti prate razvoj tehnologije koja veoma
brzo napreduje.

Jedan od prvih automobila


 

 Stari modeli:

                            
                   203                      203                     403                      204                       204                      304                       404

 

 Vremenska linija Peugeot automobila od 1950 do 2000
Tip po veličini 1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mali       104     106   107
Kompaktni 203   204     205   206 207
    304 305 309 306 307
Srednji   403 404     405 406 407
Veliki     504 505    
      604   605 607
Mali kombi           806 807
Mali MPV             1007