Pravila igre

 

Teren

Odbojka se igra ne terenu dužine 18 metara i širine 9 metara, podijeljenog na dva polja dimenzija 9x9 metra, sa mrežom širine 1 metar, a koja je postavljena na visinu od 2,43 metra za muškarce i 2,24 metra za žene.

Postoji i linija udaljena 3 metra od mreže u oba polja, koja se smatra "linijom napada". Ova linija dijeli polje u "zadnji red" i "prednji red".oni su poredani po 3 metra svako polje, polje obrane i polje napada Nakon što ekipa dobije servu, igrači se moja rotirati u smijeru kazaljke na satu, tako da igrač, koji je bio na poziciji "2", ide na poziciju "1" i tako dalje, a igrač sa pozicije "1" ide na poziciju "6".

Polje svake ekipe okružno je sa slobodnom zonom, od minimalno 3 metra širine, u koju igrači mogu ući i igrati nakon serve. Sve linije, koje označavaju granice terena i zone napada, se farbaju u okviru dimenzija terena i zbog toga su dio polja ili zone. Ako lopta pogodi liniju, to se smatra "dobrom loptom", tj. poenom. Antena se postavi sa obje strane mreže, okomito na graničnu liniju terena. Lopta, koja prelazi preko mreže, mora u potpunosti preći između antena (ili njhivog produžetka prema stropu) bez da ih dodirne.

 

Elementi igre

Servis

To je početni udarac kojime počinje svaki poen, izvodi se na početku seta i poslije svake pogreške. Igrač mora udariti loptu tako da prijeđe lopta prijeđe mrežu i pogodi unutar terena protivnika. Postoje dvije vrste servisa - gornji i donji, ali danas u vrhunskoj odbojci više niko ne servira donji servis. Najpopularniji servis je servis u skoku koji može biti jako težak za prijem ako ima veliku brzinu i rotaciju.

Odbijanje podlakticama, cekic

Primjenjuje se kod primanja protivničkog servisa, obrane polja i prijema odbijenih lopti od bloka. Ruke se spajaju u tzv. čekić, podlaktice su paralelne i unutarnji dio podlaktica je okrenut prema gore. Ovaj način odbijanja se koristi za prvi dodir s loptom kod prijema servisa i za efiksanu obranu polja kod smečiranja protivničkih napadača. U današnje vrijeme kada je uveden libero kao igrač specijaliziran za ovu tehniku, libero preuzima glavni dio obrane terena kako u prijemu servisa tako i u obrani od protivničkog smeča.

Dizanje

Dizanje je usmjereno odbijanje lopte iznad glave koje se koristi da bi promijenilo smjer lopte od primljenog servisa i što bolje pozicioniralo loptu napadaču (smečaru). Tehničar najčešće odigrava drugu loptu u akciji. Dizanje je glavni taktički dio odbojke jer tehničar mora biti toliko dobar da svojim napadačima omogući napad na mjestima gdje je blok protivnika najslabiji. Zato mora uz svoje igrače stalno pratiti i protivničke, pogotovo njihovo kretanje na mreži. U pravilu danas u postavi igra jedan dizač, no postoje još i ekipe koje igraju s dva dizača.

Smec

Ovo je najefikasniji i najatraktivniji oblik upućivanja lopte u polje protivnika, a time i postizanja poena. Lopta, dignuta iznad nivoa mreže, hvata se u skoku u najvišoj mogućoj tački i što većom brzinom i što strmije upućuje u protivničko polje.

Blok

Blok je prva linija obrane u odbojci i najefikasnija obrana od smeča. Za blokiranje su zadužena tri igrača koja se nalaze na mreži. Oni mogu postaviti blok tako da prate protivničkog tehničara i njegovo dizanje, pa se ravnaju po njemu ili da prije same akcije protivnika odluče da li će pokušati blokirati brzi napad sa sredine mreže. Glavna odlika dobrog bloka je prelazak rukama na drugu stranu mreže u trenutku skoka, jer ako ruke blokera stoje ravno na bloku dobar smečer će to znati iskoristiti tako da će bloker na kraju izblokirati smeč, ali na svoju stranu, najčešće sam sebi pod noge.