KVIZ                         

 

 1. Kog datuma je rodjen Cristiano Ronaldo?            

      a) 02. 05. 1985.

     b) 05. 02. 1985.                                                                                      

     c) 05. 02. 1986.