Галерија 
мултимедијалне 
секције
Ђачки студио

 

 

 

 

 

Геријатријски центар 25.5.2005.године

Геријатријски центар 25.5.2005.године

Геријатријски центар 25.5.2005.године

Културом против дроге 1.3.2006.године

Културом против дроге 1.3.2006.године

Културом против дроге 1.3.2006.године

Културом против дроге 1.3.2006.године

 

 

 

 

 

 

 

Културом против дроге 1.3.2006.године

Промоција часописа Мостови 19.11.2005.

Промоција часописа Мостови 19.11.2005.

Промоција часописа Мостови  19.11.2005.

Промоција часописа Мостови 19.11.2005.

Промоција часописа Мостови  19.11.2005.

Промоција часописа Мостови   19.11.2005.

 

 

 

 

 

 

 

Промоција часописа Мостови  19.11.2005.

Промоција часописа Мостови   19.11.2005.

Промоција часописа Мостови  19.11.2005.

Промоција часописа Мостови  19.11.2005.

Промоција часописа Мостови  19.11.2005.

Насловна страна часописа Мостови 

Огледни час приказан на РТРС-у СРПСКИ ЈЕЗИК,наставница  Енеа Марчета

 

 

 

 

 

 

 

Огледни час приказан на РТРС-у СРПСКИ ЈЕЗИК,наставница  Енеа Марчета

Огледни час приказан на РТРС-у СРПСКИ ЈЕЗИК,наставница  Енеа Марчета

Дан библиотеке 24.5.2005. 

 Дан библиотеке 24.5.2005.

 Дан библиотеке 24.5.2005.

 Дан библиотеке 24.5.2005.

 Дан библиотеке 24.5.2005.

Галерију припремио: Миле Качавенда