Dnevnik Ane Frank je jako lijepa i zanimljiva knjiga. Ustvari Ana je bila djevojčica koja je imala jako težak život.

Živjela je za vrijeme Drugog svjetskog rata. Bila je Jevrejka, a tada su Jevreji proganjani. Ana je jedno vrijeme stanovala u porodičnoj kući sa ocem, majkom i sestrom. To je bilo prije rata. Ali, čim je rat počeo, otišli su u staru napuštenu zgradu. Tu im je bilo sklonište. Ana je stalno bila zatvorena u nutra, kao i ostali. Nije mogla ići u školu, a jako je voljela učiti i čitati. Za jedan rođendan je dobila dnevnik i od tada je stalno pisala u njega. Nazvala ga je ,,Ketiײ. Ana nije imala društva, nikog osim svoje sestre Margo i dječaka po imenu Petar, koji je takođe bio u skloništu. Nosila je staru, kratku odjeću, jer joj niko nije mogao kupiti novu. Rradila je razne teške poslove: prala veš, čistila, pomagala u spremanju ručka i slično. Bilo je jako teško, ali Ana je razmišljala o drugim ljudima, Jevrejima, kojima je još teže. Maštala je da će jednog dana ona i njena porodica moći vratiti kući, ići u školu, imati prijatelje i živjeti kao svi normalni ljudi.

Ali,nije bilo tako. Jednog dana Ana je, zajedno sa svojom sestrom , odvedena u jedan od tadašnjih logora, i niko ne zna šta je bilo s njom...