Бисери IX3

 

Јелена: Не мој се дерати,нисмо у школи!

 

Наставница:Зашто си купио косу?

Ученик:Да би косио траву и тиме хранио стоку,

Наставница:Не, да би хранио себе.

 

Наставник: Ко не чује нек` стави тампоне у уши.

 

Наставник:Ко је задужен за прераду воде(У организму)?

Ученик:Витинка.

Наставник:Данас питам дупљаре,главоношце и сунђере!

Ученик:Добро је, не пита нас.

 

Наставница: Зашто птицу која стоји на жици не удари струја?

Игор:Птица има папке.

 

Ученик:Што овде пише MONTENEGRO кад смо ми у Будви...