Цвијетак

Купам се у роси.

Моја браћа и ја,

ходамо боси.

Мирис ми је природан,

лијеп сам као сан,

јер ја сам цвијетак чудесан.

Јевросима Чавић VII5