Мине-Подмукле убице у рату и у миру

Ко год поред мине гази,

нек` се пази,

да на њу опаку,

не згази.

Опасно је по живот!

Од њених посљедица спаса нема,

мине, увек створе

у рату или у миру,

хрпу проблема.

Чувајте се, људи!

Не ходајте поред минских поља,

јер близу њих може

вас стићи само невоља..

Милица Латиновић VII4