Мостови

Они су велики и дуги,

испод њих вода тече,

они нас спајају,

то су мостови.

Бојана Папак II3