Отаџбина

Отаџбина је мајка,

остављена нам од оца.

Неки су у њој жито косили

неки су је у џеповима носили.

Неки су у њој пали, кошени,

за Сунцем златним срцем ношени...

Неки су је толико љубили..

Неки су за њом главу губили.

Неки су у њој љубав стекли.

Неки.. сад су тамо далеки.

Отаџбина је више од домовине -

она се и без дома брани.

Отаџбина је више од дједовине -

Она је њедро које те храни.

Отаџбина је мајка,

остављена нам од Оца.

Наташа Савић IX3