Слаткиш и слаткољупци

Једе ми се нешто слатко.

Како?

Јако!

Сад је зима, сад је лед,

Није вријеме за сладолед.

Николина Прерадовић VII2