Слутња

Позови дјецу у кућу.

Улица је понекад уска за дјечаштво.

Осјетила си плач љескиног лишћа

и пречула једну дјечју сузу.

Уведи дјецу у кућу и наложи ватру

вечер је.

У сјенци пламена и сјени дјечје главе на зиду

препознаћеш себе.

Дара Секулић