Учитељу хвала

Знате ли одрасли

велики Ви:

"Како сте стасали?"

Да ли се понекад

запитате за погодак

из математике?

И шта је клима,

и шта је дрога:

"Ко вам све рече,

за име Бога"

И још вас питам сад и ово:

"Ко Вам је дао прво слово?"

Неки се сјећају а неки и не...

Учама збиља, хвала за све.

Вуковић милана IX-2