Живот у мајчиној сузи

Валове у мору суза,

створише вјетрови живота,

у томе је поента,

срећа и љепота.

Сузе у очима нису мирне,

јер вјетар је одлучио да пирне,

и мајку у срце да дирне.

Низ образ клизну суза,

пуна узбуђења и среће,

јер ја сам, ипак,

дијете треће.

Суза сама није,

јер мајка кишу лије.

Свака суза живот је један,

који је мени јако вриједан.

Бојана Павићевић VIII2