Djački studio
treća sezona rada
Predstava gimanzijalaca "Jedan radni dan Gimnazijalca"
Pic_0250.jpg (21012 bytes) Pic_0253.jpg (19042 bytes) Pic_0254.jpg (41669 bytes) Pic_0255.jpg (42379 bytes)
Pic_0256.jpg (21941 bytes) Pic_0257.jpg (27358 bytes) Pic_0258.jpg (28054 bytes) Pic_0259.jpg (12162 bytes)
Pic_0266.jpg (29296 bytes) Pic_0267.jpg (42533 bytes) Pic_0268.jpg (22910 bytes) raspjevani casovi.jpg (124332 bytes)
Pic_0272.jpg (28981 bytes) Pic_0271.jpg (39745 bytes) Pic_0273.jpg (19010 bytes) Pic_0277.jpg (23720 bytes)
Pic_0276.jpg (40996 bytes) Pic_0275.jpg (36401 bytes) Pic_0274.jpg (33649 bytes)

 Nazad