Plesni studio Alegro
Gosti na koncertu
Dječijig hora "Vrapčići"
28.12.2005. godine
Sportska dvorana "Borik"
Banja Luka

           

"Enovine.net" ne odgovaraju za sadrzaj pojedinacnih stranica.