Višak kilograma,nepravilna ishrana,pušenje,neaktivnosti,vodeci su uzroci bolesti srca,koje se mogu vidjeti u sve mlađoj dobi.

Takve nezdrave navike i životni stil sve su češći među djecom.Upravo je to vrijeme u kojem se pravovremenim i odgovarajućim postupcima može usmjeriti razvoj djeteta u odraslu osobu odgovornu za svoje zravlje.

Iz tog razloga Svetski dan srca 2004. godine je usmjeren zdravom djecijem srcu i ta aktivnost 2004.godine je nazvana:“Djeca,mladi i bolesti srca“.Pri tome se željelo naglasiti da je zdravo srce presudno za kvalitetan život i ispunjenje svih životnih potencijala neovisno o dobu i

Polu.Svjetski dan srca oranizuje Svjetska kardiološka federacija sa kardiološkim društvima u oko 100 zemalja svijeta,sa svrhom podizanja svijesti javnosti o bolestima srca krvnih žila.

“Usvajanje zravih životnih navika u djetinjstvu najbolji je način prevencije bolesti srca kasnije u životu“,rekla je Janet Voute iz Svjetske kardiološke federacije.“Djeca koja imaju uravnoteženu pravilnu ishranu,redovne aktivnosti,odaberu život bez pušenja,odrast će u sposobne i zdrave odrasle osobe.Žene koje predstavljaju srce porodice imaju veliku ulogu u usvajanju zdravih životnih navika.Svaka majka trebala bi ohrabriti svoju djecu da povećaju aktivnosti,jer 23 širom svijeta je nedovoljno aktivno za svoje zdravlje“,kazala je Janet.Kretanje i aktivnosti normalno je djecije ponasašanje,međutim grdska okolina često pruža vrlo malo uslova za aktivnosti.Štaviše,gledanje televizije i korištenje računara doprinosi sjedilačkom načinu života.

Deblja djeca približno su 3 puta jače ugrožena od visokog tlaka nego djeca koja nisu debela.Osim toga,rizik od hipertenzije kod djece raste s povećanjem indeksa težine tijela.Novi pokazitelji govore da su u djece prevelike težine,srčani i moždani udar 3-5 puta češći u odrasloj dobi prije 65-e godine,nego u odraslih osoba koje su kao djeca imali normalnu težinu.

Pušenje je takođe prijetnja za zdravo srce.Globalno oko 25% studenata su pušači,uzevši prvu cigaretu prije desete godine.Situacija je tim gora što je skoro pola djece u svijetu izloženo pasivnom pušenju,pate od srca,a 80% povećan rizik za mozdani udar u odrasloj osobi.

Djeca koja su neaktivna imaju dvostuki rizik za prekomjernu težinu.S druge strane djeca koja su više aktivna vjerovatno će u manjem broju postati pušači.

Novinarska sekcija:
DanijelaTopić VIII5
OŠ Ivo Andrić