KOLIKO HRANE POJEDEMO   U TOKU ŽIVOTA?

Za 70 godina života,čovjek pojede oko 6.000 kilograma hljeba.To je pun vagon.Zatim,7.000 kilograma krompira. Za to je potrebno zasaditi krompirom čitavu njivu od pola hektara.Obično pojede još i 5 krava i 15 svinja,što zajedno sa ribom čini oko 3.000 kilograma mesa. Pored toga,on u svojoj ishrani potroši i oko 2.000 kilograma masti i jestivog ulja.Sve ostale potrošene životne namirnice iznose još 15.000 kilograma.Dakle,za 70 godina čovjek pojede 470 puta veću težinu hrane nego što je sam težak!!!

Za samo godinu dana čovjek pojede 17 svojih težina i uz to popije 70.000 litara tečnosti(zajedno sa vodom koja se nalazi u jelima).Dodajmo još i to:za svojih 70 godina,čovjek dobre 3 godine provede-jedući!!!!!