Ilustrovana anatomija PC hardvera

Knjiga sa opisom principa rada dijalova računara. Mnogo ilustracijama dijalova, detalja i opisa načinara rada računara olakšava razumijevanje rada računara.
Uz knjigu ćete dobiti i CD sa mnogim korisnim programima.

Više o knjizi, održavanja računara možete saznati na sajtu www.pcanatomija.rs.ba

Sadržaj
1. Uvod
2. Izvor napajanja Power Suplay
3. Matična ploča: Motherboard
4. Mikroprocesor
5 RAM memorija
6. Hard disk
7. Disketni ure|aj
8. Optički diskovi
9. Standardni ulazi
10. Video podsistem
11. Kućište
Dodaci