Procesori

Procesor predstavlja najosnovniji dio kompjutera. Njegova funkcija je da izvršava i kontroliše sve procese koji se dešavaju, a koji su zadati od strane korisnika.

Dijelovi procesora su :

1.     Jezgro (Williamette, Northwood, Prescott, Celeron, Barton,...)

2.     L2 cache

3.     L1 cache (instrukcijski)

4.     L1 cache (informacioni)

5.     Logički čip

6.     Memorijska sabirnica (BUS)

7.     FSB

8.     Pinovi (''noge procesora'')

9.     Interface (nalazi se na matičnoj ploči) {socket A,462,754,939,940,478,370,T...} 

Najpoznatiji proizvođači procesora su : AMD (Duron,Athlon,Opteron,Sempron), Intel (Pentium, Itanium, Xeon, Centrino), Motorola, IBM, VIA.

Sve probleme vezane uz harware možete riješiti tako što ćete posjetiti http://forums.tweaktown.com/ .