Kompjuterska Umjetnost

 

Sa pojavom kompjuterske umjetnosti Beksinski je posatao oduševljen njenim mogućnostima.Ubrzo je počeo da stvra i uvidjeo da mogućnosti računarske vizualizacije.

 

 

 

Zanimljivosti