MOSKVA

 

MOSKVA je glavni i najveći grad Rusije sa površinom od oko 1081 kilometara kvadratnih. Grad je dobio ime po rijeci Moskvi, na kojoj se nalazi.

Pravo porijeklo imena je nepoznato ali postoji teorija o tome da ime dolazi iz finskog jezika i znači "mračan" ili "zamućen". Trenutno u Moskvi živi oko 11 000 000 stanovnika (broj se konstantno povećava),ćime je ovaj grad najnaseljeniji u Evropi, dok stanovništvo grada čini 1/11 ruske populacije.

Moska ima status grada federalnog značaja i nalazi se u središnjem federalnom okrugu. Administrativno se dijeli na 10 okruga koji se dijele na mnogobrojne područne uprave.

 

ISTORIJA:

 Moskva se prvi put spominje kao naselje 1147. godine. Od početka 14. vijeka grad je pod vlašću Moskovske kneževine, a od druge polovine 14. vijeka izjednačuje se sa pojmom Ruske države. Od druge polovine 15. vijeka Moskva postaje prestonica Ruske države. Od 18. vijeka je postala veliki trgovačko-industrijski centar krajem 19. vijeka posaje i naučni, politički i kulturni centar. U Drugom svijetskom ratu Njemci su pred Moskvom pretrpjeli odlučujući neuspjeh, a Moskvu je branilo 500 000 Moskovljana, među kojima je bio velik broj žena.                                                                                                 

POLOŽAJ: Nalazi se u centru evropskog dijela Rusije, na obalama rijeke Moskve,velikoj Ruskoj niziji, na prosječno 120 metara nadmorske visine. Moskva se nalazi u centru istpoimene, najgušće naseljene i privredno najrazvijenije oblasti. Oko nje se nalaze  mnogi idustrijski gradovi, a neki od njih čine urbanističu cjelinu sa Moskvom kao njena predgrađa.

Izložena je arktičkim i sibirskim klimatskim uticajima. Srednja janurska temperatura je oko -11°C,minimum -42ºC. A u junu je teperatura oko 19°C do 37ºC.

 

ARHITEKTURA:

 U središtu grada nalazi se "Kremlj" -utvrđeni kompleks koji je od 1703. bio sjedište Ruskog carstva, zatim Sovjetskog Saveza, a od 1991. Ruske Federacije.Od istočnih zidina Kremlja prostire se Crveni trg na kome se nalez dve vjerovatno najpoznatije moskovske građevine: "Crkva Svetog Vasilija Blaženog" i "Mauzolej Lenjina".Pored njih veoma su poznate i "Crkva Hrista Spasitelja" i "Šukarev toranj" - izgrađen između 1919 i 1922 i služio je za slanje radio signala.

 Dugo vremena su u arhitekturi dominiralale pravoslavne crkve ,ali po dolasku Staljina na vlast grad se počeo modernizovati i izgrađene su mnoge masivne građevinr najčešće ukrašene motivima socijalističkog realizma. Ipak Staljin je zaslužan za izgradnju poznate crkve "Sedam sestara". Pozati arhitakta u SSSR-u je bio Vladimir Šukov koji je u tom periodu izgradio mnoge moskovske građevine. 

Mnoge kuće poznatih pisaca,kompozitora i umjetnika , širom Moskve, danas su pretvorene u muzeje.

"Kula federacije" koja se još gradi biće najveća zreda u Evropi i druga po veličini u svijetu kad bude završena . Takođe se planira izrednja kule " Rusija  ", 2010 godine, koja bi sa svojih 648 metara bila najveća zgrada na svijetu.

 

                       

                           CRVENI TRG                                                                                                     KREMLJ

NAZAD NA POČETAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zanimljivosti