ISTORIJA GRADA

 

Po legendi, grad Barsino su osnovali Kartažani pod komandom vojskovođe Amilikar Barka zvanog Barkenon, oca Hanibalovog. Kasnije su stigli Rimljani i pretvorili grad u vojnu tvrđavu čiji je centar bio malo uzvišenje pod nazivom Taber i koje se nalazi blizu mora. Danas se tu nalazi palata vlade Katalonije koja je ujedno i opštinska uprava grada. Rimljani su gradu promjenili ime u Kolonija Julija Augusta Faventija Paterna Barsino. Ulice i ostaci zidina, koji su ostali od Rimljana, još uvijek se mogu sresti u starom gradu. U podrumu Muzeja istorije se mogu posjetiti iskopine ostataka jednog dijela grada čiji su tvorci Rimljani. U 5. vijeku grad su okupirali Vizigoti iz centralne Evrope, pretvorivši ga u glavni grad hispanskog kraljevstva Bizigota. Muslimani su stigli u 8. vijeku, ali se nisu dugo zadržali, pošto su 801. godine grad osvojili Karolinzi. Barselona je njihovim osvajanjem postala glavni grad dijela karolinškog carstva na iberijskom poluostrvu. U 11. vijeku se stvara feudalna država Katalonija i Barselona postaje politički, društveni, kulturni i trgovinski centar, ne samo Katalonije nego i grupe kneževina (Aragon, Valencija, Mallorca - Balearska ostrva, Rosellon i Alger), koje su bile pod komandom stare aragonske kraljevine pod imenom Aragonska kruna.

 

 

 

 

 

 

POČETNA

Zanimljivosti