Pirati stare Grčke

 

Neke do najvećih svjetskih civilizacija rođene su oko Sredozemnog i Egejskog mora. Za nevolju ljudi starog vijeka, te iste vode bile su  i  dom  morskih pustahija. Egejsko more, u središtu grčkog svijeta, piratima savršeno je odgovaralo. Skrivali su se među njegovim bezbrojnim ostrvcima i uvalama odakle su iz sigurnosti mogli da vrebaju trgovačke brodove u prolazu. Gusarenje je bilo u mnogome olakšano ovim drevnim razbojnicima time što su se trgovačke lađe onog vremena držale obale i nisu izlazile na otvoreno more. Gusarima je bilo dovoljno da samo strpljivo čekaju na prometnom trgovačkom putu i vrijedna nagrada ubrzo bi se pojavila iz susjednog predgorja. Pirati su napadali i sela otimajući ljude da bi potom tražili otkup ili ih prodali u roblje. Kako je rasla moć grčkih gradova-država , oni su gradili flote ne bi li suzbili gusarsku napast.

 

 

Gusari rimskog svijeta 

,, Uplovljavaj i istovaruj, vaš je tovar već prodat!” Ovom je porukom egejska luka Delos privlačila trgovačke brodove-gusare. Ta je uskomešana luka bila I dio velikog  Rimskog carstva koje je bilo u naponu od oko 200.g.p.n.e.-476.g. Na deloskoj tržnici pirati su  prodavali otete robove i ukradene  tovare bogatim Rimljanima. Ali u prvom vijeku p.n.e. gusari su postali ozbiljna prijetnja za trgovačke brodove po Sredozemlju. Kada je gusarenje konačno ugrozilo čak dovoz žita u Rim, narod je zahtijevao da se nešto preduzme. Godine 67.p.n.e. ogromna flota pod zapovjedništvom Pompeja Velikog savladala je gusare na moru, a kopnena vojska je udarila na njihovo  uporište u Kilikiji. Ovaj pohod rijšio je trenutne nevolje Rima, ali su

gusari ostali stalna opasnost.

 

 

Pljačkaši sa sjevera

 

Pomaljajući se na obzorju, vikinško jedro utjerivalo je strah u srca ljudi sjeverne Evrope 9.v. Ono je nagovještavalo da će se opaki vikinški gusari uskoro iskrcali u blizini. Ovi strašni skandinavski ratnici vrebali su brodovlje i umjeli da poharaju sela duboko  u unutrašnjosti kopna. Još od davnih vremena skandinavska plemena nastanjena na obali živjela su pljačkajući  trgovačke lađe u prolazu. Kada su počeli da prelaze otvoreno more, za očekivanje je bilo da će se usmjeriti i na najbliže obale drugih zemalja. Vikinški su brodovi lutali Sjevernim morem u potrazi za plijenom sijući strah i unoseći metež gdje god pristanu. Vikinzi nisu bili prvi, a ni posljednji , razbojnici sa sjevera. Dok je samo bilo trgovačkih brodova koji su nosili dragocjene tovare, ni pirate  nisu bili daleko.

 

  

Gusari na Karibima

 

Nakon Kolumbovog otkrića Amerike 1492. najveće pomorske sile toga vremena Španija i Portugalija krenule su stvarati koloniju u Južnoj i Srednjoj Americi(ili Zapadnoj Indiji, kako ju je Kolumbo nazvao). Najviše kolonija osnovala je Španija dok se Portugal više orjentisao na trgovinu u  Indijom i dalekim Istokom. Porobivši srednjeameričke domorodačke narode Inka, Maje i Asteka Španci su stekli kontrolu nad brojnim rudnicima plemenitih metala.Zbog velikog rasta španskog bogatstava i  druge evropske države počinju osnivati kolonije na Karibima 16. i početkom 17.v. širom Kariba nastaju kolonije Engleske, Francuske  i Nizozemske a krajem 17.v. i Danske. No, u poređenju sa španskim kolonijama sve su  druge bile malobrojne i slabo razvijene. Veliko klasično doba gusarstava trajalo je od 1560. do 1720. Gusari su bili najuspješniji od 1640. do 1680.g. Suparništvo među kolonijama i želja za trgovačkom nadmoći dovodili su do čestih ratova.Dva najpoznatija gusarska središta na Karibima bili su ostrvo Tortuga nakon

1640. i grad Port Rojal na ostrvu Jamajka nakon 1655.g.


 

Savremeni gusari

 

Gusarski napadi, najčešće na velike brodove, udvostručili su se tokom 1990-tih i u prosjeku ih je oko dvjesta godišnje. Tokom 1998. u gusarskim napadima je ubijeno šezdeset sedam članova posade, svi osim jednog u vodama Azije, gdje š i odigrava gotovo tri četvrtine svih gusarski napada. Gusari se obično prikradaju noću u gliserima koji su dovoljno malih da ih brodski radari ne primjete , i na brod ulaze otpozadi. Naoružani puškama i mačetama spremni su i da ubiju za malu korist, pa čak i za brodsku užad ili novac iz brodske blagajne. Zbog toga je posadi većine kompanija strogo naređeno da udovoljavaju zahtjevima napadača.


 

                                                                              P

Zanimljivosti